DSD

W I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka –jedynym kaliskim liceum -  uczniowie mogą przygotować się i przystąpić do egzaminu DSD - Deutsches Sprachdiplom. Jest to dyplom z języka niemieckiego wydawany przez KMK- Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec.

Posiadanie dyplomu potwierdza umiejętności językowe na poziomie B2/C1 – wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (Internationale Referenzrahmen). Dyplom umożliwia absolwentom klasy DSD studiowanie na każdej uczelni w Niemczech bez zdawania dodatkowych egzaminów językowych, oraz zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Przygotowanie trwa 3 lata w bardzo wysokim wymiarze godzin lekcyjnych. Uczniowie przygotowywani są przez wykwalifikowanych nauczycieli języka niemieckiego oraz konsultowani podczas egzaminów pilotażowych (Pilotenprüfung) przez panią Dorotheę Burdzik, polskiego koordynatora Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych biorąc m.in. udział w wymianach ze szkołą partnerską w Niemczech: Gymnasium Hammonense w Hamm, z którą Asnyk współpracuje od 1993 roku, oraz biorąc udział w wielu projektach i konkursach. 
Wszystkie wymiany wspierane są finansowo przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży z Warszawy. 

Najlepsi absolwenci klasy DSD otrzymują również prestiżową nagrodę Burmistrza Miasta Hamm.

Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki z języka niemieckiego mają możliwość skorzystania ze stypendiów fundowanych przez Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) w Bonn.

  • Egzaminy DSD – Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy w Asnyku 2020

    Ponieważ pandemia uniemożliwiła uczniom zdawanie egzaminu z języka niemieckiego na poziomie B1 w marcu, na początku września nadrobiliśmy zaległości”. W tym roku do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło czternaścioro uczniów, w tym czworo z grupy międzyszkolnej przygotowanych przez panią Annę Cichorek. Miło nam, że zaproszenie do grupy po raz kolejny przyjęli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu: Dagmara Pawlak i Gabriela Spież, które bardzo dobrze zaprezentowały się na egzaminie ustnym.  Dagmara postanowiła podjąć wyzwanie i starać się zdobyć dyplom DSD II na poziomie B2/C1, czyli podejdzie do najwyższego rangą egzaminu Republiki Federalnej Niemiec zdawanego za granicą.

    Pozostałych uczniów z grup DSD I Liceum przygotowały germanistki, panie Agnieszka Szymańska-Pawelec i Agnieszka Iwanow-Maruda. O ile znamy poziom zdania egzaminu ustnego, na wyniki pisemnego musimy poczekać kilka miesięcy, ponieważ wszystkie prace sprawdzane są w Niemczech.

    Wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowy certyfikat zapewniający dodatkowe profity w przyszłym życiu studenckim i zawodowym zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach grupy międzyszkolnej. Zdjęcia - LINK