Egzaminy DSD – Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy w Asnyku 2020

DSD » Egzaminy DSD – Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy w Asnyku 2020

Ponieważ pandemia uniemożliwiła uczniom zdawanie egzaminu z języka niemieckiego na poziomie B1 w marcu, na początku września nadrobiliśmy zaległości”. W tym roku do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło czternaścioro uczniów, w tym czworo z grupy międzyszkolnej przygotowanych przez panią Annę Cichorek. Miło nam, że zaproszenie do grupy po raz kolejny przyjęli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu: Dagmara Pawlak i Gabriela Spież, które bardzo dobrze zaprezentowały się na egzaminie ustnym.  Dagmara postanowiła podjąć wyzwanie i starać się zdobyć dyplom DSD II na poziomie B2/C1, czyli podejdzie do najwyższego rangą egzaminu Republiki Federalnej Niemiec zdawanego za granicą.

Pozostałych uczniów z grup DSD I Liceum przygotowały germanistki, panie Agnieszka Szymańska-Pawelec i Agnieszka Iwanow-Maruda. O ile znamy poziom zdania egzaminu ustnego, na wyniki pisemnego musimy poczekać kilka miesięcy, ponieważ wszystkie prace sprawdzane są w Niemczech.

Wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowy certyfikat zapewniający dodatkowe profity w przyszłym życiu studenckim i zawodowym zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach grupy międzyszkolnej. Zdjęcia - LINK