DSD

Egzamin Deutsches Sprachdiplom  DSDII B2/C1

W I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka –jedynym kaliskim liceum - uczniowie mogą przygotować się i przystąpić do egzaminu DSD II- Deutsches Sprachdiplom. Jest to dyplom z języka niemieckiego wydawany przez KMK- Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec.

Posiadanie dyplomu potwierdza umiejętności językowe na poziomie B2/C1 – wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (Internationale Referenzrahmen). Dyplom umożliwia absolwentom klasy DSD studiowanie na każdej uczelni w Niemczech bez zdawania dodatkowych egzaminów językowych, oraz zwiększa ich szanse na rynku pracy. Uczniowie przygotowywani są przez wykwalifikowanych nauczycieli języka niemieckiego oraz konsultowani podczas egzaminów pilotażowych  przez panią Susanne Lindemann, polskiego koordynatora Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych biorąc m.in. udział w wymianach ze szkołą partnerską w Niemczech: Gymnasium Hammonense w Hamm, z którą Asnyk współpracuje od 1993 roku, oraz biorąc udział w wielu projektach i konkursach. Wszystkie wymiany wspierane są finansowo przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży z Warszawy. Najlepsi absolwenci klasy DSD otrzymują również prestiżową nagrodę Burmistrza Miasta Hamm. Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki z języka niemieckiego mają możliwość skorzystania ze stypendiów fundowanych przez Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) w Bonn.

Egzamin Deutsches Sprachdiplom DSD I B1

Egzamin DSD I jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD  przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu w naszym liceum. Wszystkie zajęcia przygotowujące do niego są nieodpłatne, więc nie obciążają budżetu domowego.

Uczniowie grupy międzyszkolnej, aby spełnić warunki dopuszczenia do certyfikatu, realizować będą w szkole macierzystej przynajmniej program podstawowy języka niemieckiego, a w naszym liceum dodatkowe 2 godziny. Egzamin zdawany będzie w 2 lub 3 trzecim roku nauki, w marcu. Grupa chętnych może liczyć do 16 osób.

Proponujemy uczniom klas pierwszych wszystkich liceów kaliskich możliwość uzyskania znajomości języka niemieckiego poświadczonej międzynarodowym certyfikatem DSD 1 (na poziomie B1), co w obecnych czasach zdecydowanie zwiększa ich szanse na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W firmach niemieckich i polskich kooperujących z niemieckimi kandydaci do pracy znający  język niemiecki mają zdecydowaną preferencję. Niemcy są największą potęgą gospodarczą w Unii Europejskiej i czwartym najlepiej rozwiniętym gospodarczo krajem na świecie. W skali światowej są drugim największym eksporterem.

Zapisać można się drogą mailową (loasnyk@gmail.com w tytule „Międzyszkolne DSD”). 

 

 • pexels-photo-179941.jpeg

  Przydatność języka niemieckiego w życiu - oczyma absolwentów Asnyka

  Sara Zając, studentka lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski: Od klasy DSD w kaliskim Asnyku zaczęła się moja przygoda z j. niemieckim. Choć początkowo nie dorównywałam poziomem moim rówieśnikom, dzięki nauczycielce, która motywowała nas swoim zaangażowaniem do nauki j. niemieckiego, szybko wdrożyłam się w obowiązujący do egzaminu materiał.

  Tak jak moi koledzy z klasy zdałam DSD II na poziomie C1. Ten certyfikat językowy dał mi przede wszystkim bardzo dobry start na studiach związanych z j. niemieckim. czytaj więcej

 • pexels-photo-109629.jpeg

  Egzaminy DSD – Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy w Asnyku 2020

  Ponieważ pandemia uniemożliwiła uczniom zdawanie egzaminu z języka niemieckiego na poziomie B1 w marcu, na początku września nadrobiliśmy zaległości”. W tym roku do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło czternaścioro uczniów, w tym czworo z grupy międzyszkolnej przygotowanych przez panią Annę Cichorek. Miło nam, że zaproszenie do grupy po raz kolejny przyjęli uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu: Dagmara Pawlak i Gabriela Spież, które bardzo dobrze zaprezentowały się na egzaminie ustnym.  Dagmara postanowiła podjąć wyzwanie i starać się zdobyć dyplom DSD II na poziomie B2/C1, czyli podejdzie do najwyższego rangą egzaminu Republiki Federalnej Niemiec zdawanego za granicą.

  Pozostałych uczniów z grup DSD I Liceum przygotowały germanistki, panie Agnieszka Szymańska-Pawelec i Agnieszka Iwanow-Maruda. O ile znamy poziom zdania egzaminu ustnego, na wyniki pisemnego musimy poczekać kilka miesięcy, ponieważ wszystkie prace sprawdzane są w Niemczech.

  Wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowy certyfikat zapewniający dodatkowe profity w przyszłym życiu studenckim i zawodowym zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach grupy międzyszkolnej. Zdjęcia - LINK